Badanie Wzroku. Realizacja Recept

Zakres badań

  • pełne badanie okulistyczne z pomiarem ciśnienia wewnątrzgałkowego i badanie dna oka
  • dobór szkieł korekcyjnych i soczewek kontaktowych
  • komputerowe badanie wzroku
  • komputerowe badanie pola widzenia
  • diagnostykę i leczenie schorzeń narządu wzroku (np.jaskry, zaćmy, schorzeń siatkówki, zwyrodnień siatkówki centralnej - AMD

 

Nasi specjaliści codziennie są do Państwa dyspozycji:

 

- specjalista chorób oczu dr n med. Grażyna Piątek-Koronowska

- specjalista chorób oczu dr n med. Aleksandra Pierzchała- Czekaj

- specjalista optometrii klinicznej mgr inż. Piotr Wachel

Cennik:

Koszt wizyty: 100 zł

Wizyty prosimy umawiać telefonicznie , mailowo , osobiście

 

PROMOCJA !!!

1. PRZY ZAKUPIE OKULARÓW KOMPLEKSOWE BADANIE WZROKU - GRATIS

2. W CENIE WIZYTY KAŻDY PACJENT MA MOZLIWOŚĆ OTRZYMANIA BEZPŁATNIE SOCZEWEK KONTAKTOWYCH JEDNDNIOWYCH, DWUTYGODNIOWYCH LUB MIESIĘCZNYCH - NOWOŚĆ!!! SOCZEWKI KONTAKTOWE PROGRESYWNE


 Kto to jest optometrysta?

Optometrysta to autonomiczny,nauczany i regulowany zawód medyczny należący do systemu ochrony zdrowia a osoba go praktykująca w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe a także diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego.

Warto wiedzieć, że optometrystą zostaje osoba, która uzyskała tytuł magistra  na kierunku fizyka specjalnośc optometria lub ukończyła studia podyplomowe z optometrii. Zawód ten wpisany jest do Systemu Zdrowia

Dziennik Ustaw nr 82 poz 537. rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 27.04.2010 - grupy 22 - specjaliści ds zdrowia kod 2286

Opis zawodu optometrysty zawarty w wykazie stanowi, iż optometryści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń wzroku; w przypadku spostrzeżenia zmian sugerujących odstępstwa od norm fizjologicznych, kierują pacjentów do lekarza specjalisty. Udzielają porad z zakresu pielęgnacji oczu i przepisują pomoce optyczne lub zalecają stosowanie innych form terapii zaburzeń wzroku.

Jego zadania zawodowe obejmują:
- badanie oczu pacjentów i przeprowadzanie badań diagnostycznych w celu oceny zdrowia narządu wzroku i określenia charakteru i zakresu problemów i nieprawidłowości związanych ze wzrokiem;
- badanie funkcji wzroku z użyciem wyspecjalizowanych instrumentów i sprzętu do pomiaru ostrości wzroku, funkcji dróg wzrokowych, pola widzenia, ruchu gałki ocznej, swobody widzenia i ciśnienia śródgałkowego;
- konsultowanie się z oftalmologami lub innymi specjalistami ochrony zdrowia lub skierowanie do nich pacjentów, jeżeli niezbędne jest dodatkowe leczenie;
- wykrywanie i diagnozowanie zaburzeń ruchu gałki ocznej i wad widzenia dwuocznego oraz planowanie i realizowanie programów leczenia;
- udzielanie pacjentom porad z zakresu ćwiczenia oczu służącego koordynacji ruchów gałek ocznych i skupieniu wzroku;
- dobieranie i przepisywanie okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych oraz sprawdzanie urządzeń optycznych pod względem ich sprawności, bezpieczeństwa, wygody stosowania i wpływu na styl życia;
- udzielanie porad związanych ze stanem narządów wzroku, takich jak: pielęgnacja soczewek kontaktowych, dbałość o wzrok przez osoby starsze, optyka, ergonomia widzenia oraz bezpieczeństwo oczu w miejscu pracy i w sektorze przemysłowym;
- wykonywanie innych zadań pokrewnych.
Do ich zadań może także należeć nadzorowanie innych pracowników.

Żródło: Gazeta Optyka.

 

 

Zobacz także dział: Refundowane Badania Wzroku

STUDIO OPTYCZNE Tychy | ul. Edukacji 42, 43-100 Tychy | Telefon 32 749 33 93